Tag Archives: Gastelaars

Anna Catharina Ronkel, Overlijdensregister Breda 1862, aktenummer 167

In het jaar Een duizend Acht honderd twee en zestig, den twaalfden Junij, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, Jacobus Ferdinand van Achterberg, dagloner, oud vijf en dertig jaren, zoon van den overledene, en Nicolaas George Mathijs Gastelaars, zonder beroep, oud veertig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben… Read More »