Tag Archives: Gramans

Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1849, aktenummer 292

In het Jaar Een duizend Acht honden Negen en Veertig, den een en twintigsten julij kompareerde voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Breda, Provincie Noord-Braband, Jacobus Ferdinant van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren. Vader en Hiromynus Adrianus Timp, schoenmaker, oud vier en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda,… Read More »

Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1849, aktenummer 292

In het Jaar Een Duizend Acht honderd Negen en Veertig, den een en twintigsten july kompareerde voor ons wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Breda, Provincie Noord-Brabant, Jacobus Ferdinant van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren, vader en Heronymus Adrianus Timp, schoonmaker, oud een en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda,… Read More »

Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1849, aktenummer 292

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen en Veertig, den een en twintigsten July, kompareerde voor ons […] Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Stad BREDA, Provincie Noord-Brabant, Jacobus Ferdinand van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren, vader, en Heronymus Adrianus Timp, Schoonmaker, oud vier en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda,… Read More »