Tag Archives: Hofman

Bastiaantje Maria Vos, Geboorteakte Hooge en Lage Zwaluwe, 1879, aktenummer 2

Op den zesden der maand Januarij Achttien honderd Negen en Zeventig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud negen en dertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den vijfde Januarij dezes jaars, des avonds ten half elf… Read More »

Cornelia Johanna van Achterberg, Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1878, aktenummer 26

Op heden den vier en twintigsten der maand October Achttien honderd Acht en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: Pieter Vos, jongman oud negen en dertig jaren, werkman, geboren en wonende te Zwaluwe, meerderjarige zoon van Jacob Vos en van Bastiaantje… Read More »