Tag Archives: Huybregts

Theodorus Martinus Willemse, Geboorteakte Tilburg, 1879, aktenummer 1067

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den zevenentwintigsten der maand December is voor ons Jacobus Adrianus Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud drieendertig jaren, van beroep smid, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier, op den… Read More »