Tag Archives: Jansens

Huibert Gerard Stal, Geboorteregister Made en Drimmlen, 1852, aktenummer 40

In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den een en twintigsten Junij. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud zes en dertig jaren, zalmvisscher, wonende in deze Gemeente, dewelke ons heeft aangegeven, dat op den twintigsten Junij dezes jaars om vier ure des morgens binnen deze… Read More »

Joanna Maria Prinse, Huwelijksregister Made en Drimmelen, aktenummer 3

In het jaar een duizend acht honderd een en vijftig, den achttienden Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Dingeman den Dunnen, oud drie en twintig jaren, geboeren en wonende in deze Gemeente, beroep zalmvisscher, meerderjarige zoon van Abraham den Dunnen, zalmvisscher en Cornelia Verhoeve, zonder beroep, beide mede in deze… Read More »

Maria Stal, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1849, aktenummer 17

In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den zesden april verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud twee en dertig jaren, zalmvisscher, wonende in deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijfden April dezes jaars om tien ure des avonds, binnen deze Gemeente,… Read More »

Cornelia Huiberdina Stal, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1848, aktenummer 8

In het jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den eersten Maart. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud een en dertig jaren, zalmvisscher, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat den negen en twintigsten februarij dezes jaars om tien ure des avonds, binnen de… Read More »