Tag Archives: Janssens

Christoffel Marinus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1869, aktenummer 106

In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den acht en twintigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier een veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Augustus dezes jaars, om zes ure des morgens,… Read More »

Hendrik Johannes van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1867, aktenummer 48

In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig, den twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledenen en Hendricus Godefridus Janssens, oud acht en dertig jaren, molenaar, wonende te Raamsdonk, bekende van de overledenen,… Read More »