Tag Archives: Knaap

Teunis Hendricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1873, aktenummer 83

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den negentienden Mei. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden Mei dezes jaars, om vijf ure des namiddags binnen deze Gemeente, wijk letter D… Read More »

Joannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1834, aktenummer 14

Het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den elfden der maand December om elf ure des morgens, zijn voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, verscheenen Joannes van Achterberg, jongman, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, oud negen en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, hebbende voldaan aan zijne verpligting ten aanzien van der Nationale… Read More »