Tag Archives: Koevoet

Joannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1834, aktenummer 14

Het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den elfden der maand December om elf ure des morgens, zijn voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, verscheenen Joannes van Achterberg, jongman, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, oud negen en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, hebbende voldaan aan zijne verpligting ten aanzien van der Nationale… Read More »

Henrica van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 101

Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-twintig, den elfde der maand December om drie ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep dagloner, oud zes en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren op vrijdag den… Read More »