Tag Archives: Kommers

Hendrik Johannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 24

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den drie en twintigsten augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van1. Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den Bruidegom,2. Bartholomeus van Achterberg, oud… Read More »

Johanna van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1870, aktenummer 4

In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den zestienden Februarij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes de Ruijter, oud vier en veetig jaren, geboren en wonende te Waspik, beroep schipper, meerderjarige zoon van Huibert de Ruijter en van Johanna Schouten, beide overleden en weduwnaar van Pitronella Poppelier ter eenre. En Johanna… Read More »

Adriana van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1849, aktenummer 12

In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den zeven en twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Peter Goossens, oud drie en dertig jaren, geboren en wonende te Geertruidenberg, van beroep arbeider, meerderjarige zoon van Antonie Goossens, overleden en van Maria van Gils, zonder beroep, wonende te Geertruidenberg, ter… Read More »

Wilhelmus van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1847, aktenummer 68

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven en veertig, den vierden october is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud drie en veertig jaren, veldwachter, wonende in deze Gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat op den derden october dezes jaars om twaalf uren, des middags alhier… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1871, aktenummer 44

In het jaar acht honderd een-en-zeventig, achttienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, zoon van de overledene en Jan Kommers, oud zes en vijftig jaren timmerman wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den achttienden April… Read More »