Tag Archives: Kramer

Johanna Adriana van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1865, aktenummer 52

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den vijftienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van de overledene en Marinus Jan Kramer, oud zes en twintig jaren, verwer, wonende te Raamsdonk, gebuur van de overledene, dewelke aan… Read More »

Johanna Adriana van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1864, aktenummer 149

In het jaar een duizend acht honderd vier en zestig, den een en dertigsten December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud negen en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft verklaard, dat op den dertigsten December deze jaars, om zeven ure des avonds binnen… Read More »