Tag Archives: Lankhuijzen

Maria van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1850, aktenummer 16

In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den negen en twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Wilhelmus Werner, oud negen en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep arbeider, meerderjarige zoon van Antonie Werner, overleden en van Maria Catharina Brokx, van beroep werkster, in deze Gemeente woonachtig,… Read More »

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk 1821, blad 5

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den Zeventienden der maand februarij ten elf ure des voormiddags, zijn voor ons Schout, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Maurits van Achterberg jongman, oud vier en twintig Jaren, geboren te Raamsdonk, den twintigste der maand Januarij des Jaars zeventien honderd zeven en… Read More »