Tag Archives: Made en Drimmelen

Cornelia Huiberdina Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1897, aktenummer 23

In het jaar achttienhonderd zeven en negentig, den drie en twintigsten september zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van1. Nicolaas Hugo Hagers, oud acht en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen, broeder van de bruidegom2. Wouter van… Read More »

Cornelia Huiberdina Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1887, aktenummer 15

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den negentienden Augustus. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, Nicolaas Stal, oud negen en dertig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, van beroep leerlooier, meerderjarige zoon van Huibert Stal, overleden en van Petronella Hagers, zonder beroep, mede in de gemeente… Read More »

Maria Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1878, aktenummer 6

In het jaar een duizend acht honded acht en zeventig, den een en dertigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, Willem van der Weiden, oud acht en dertig jaren, geboren en woonachtig te Krimpen aan den Lek, van beroep koopman, meerderjarige zoon van Pieter van der Weiden en van Janna… Read More »

Huibert Gerard Stal, Geboorteregister Made en Drimmlen, 1852, aktenummer 40

In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den een en twintigsten Junij. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud zes en dertig jaren, zalmvisscher, wonende in deze Gemeente, dewelke ons heeft aangegeven, dat op den twintigsten Junij dezes jaars om vier ure des morgens binnen deze… Read More »

Joanna Maria Prinse, Huwelijksregister Made en Drimmelen, aktenummer 3

In het jaar een duizend acht honderd een en vijftig, den achttienden Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Dingeman den Dunnen, oud drie en twintig jaren, geboeren en wonende in deze Gemeente, beroep zalmvisscher, meerderjarige zoon van Abraham den Dunnen, zalmvisscher en Cornelia Verhoeve, zonder beroep, beide mede in deze… Read More »

Maria Stal, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1849, aktenummer 17

In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den zesden april verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud twee en dertig jaren, zalmvisscher, wonende in deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijfden April dezes jaars om tien ure des avonds, binnen deze Gemeente,… Read More »

Cornelia Huiberdina Stal, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1848, aktenummer 8

In het jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den eersten Maart. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud een en dertig jaren, zalmvisscher, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat den negen en twintigsten februarij dezes jaars om tien ure des avonds, binnen de… Read More »

Joanna Maria Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1830, aktenummer 14

Het Jaar een duizend agt honderd en dertig den negentienden Maart des namiddags ten drie uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud drie en veertig, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer een en twintig B, dewelke ons heeft… Read More »

Neeltje Prinse, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1829, aktenummer 25

Het Jaar een duizend agt honderd negen en twinting den drie en twintigsten Julij des voormiddages ten negen uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgermeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Aard Roelof, oud negen en vijftig jaren, nagtwaker, en Joannes Loeff, zalmvisscher, oud vijf en veertig jaren, beide… Read More »

Neeltje Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1828, aktenummer 21

In Jaar een Duizend agt honderd agt en twintig den vijf en twintigsten augustus des namiddags ten vier uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud drie en veertig jaren, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer zeven en… Read More »