Tag Archives: Mulder

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk 1821, blad 5

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den Zeventienden der maand februarij ten elf ure des voormiddags, zijn voor ons Schout, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Maurits van Achterberg jongman, oud vier en twintig Jaren, geboren te Raamsdonk, den twintigste der maand Januarij des Jaars zeventien honderd zeven en… Read More »

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Breda 1863, aktenummer 103

In het jaar een duizend Acht honderd drie en zestig, den negenden december, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, ten Gemeentehuis en in het openbaar, Everhardus Adrianus Becking, sergeant bij het zesde regiment Infanterie, oud vijf en dertig jaren, geboren te Amsterdam, wonende te Breda, meerderjarigen zoon van Johannes Becking en… Read More »