Tag Archives: Netten

Henrica van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1858, aktenummer 19

In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den vijfden Augustus.Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Teunis Joannes Dalmeijer, oud zeven en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep schipper, meerderjarige zoon van van Teunis Dalmeijer, overleden en van Joanna Jacoba Netten, winkelierster in deze Gemeente woonachtig te… Read More »

Wilhelmus van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1847, aktenummer 68

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven en veertig, den vierden october is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud drie en veertig jaren, veldwachter, wonende in deze Gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat op den derden october dezes jaars om twaalf uren, des middags alhier… Read More »

Maurits van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 26

Het Jaar een duizend acht honder negen-en-twintig, den achttiende den maand April, om tien ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Mouris van Achterberg, van beroep Postillon, oud twee en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op zaterdag… Read More »