Tag Archives: Olislagers

Mientje Johanna van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1871, aktenummer 130

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den zeven en twintigsten September. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zes en twintigsten September dezes jaars, om elf ure des avonds… Read More »

Geerdina Wilhelmina van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1860, aktenummer 71

In het jaar een duizend acht honderd zestig, den een en dertigsten July. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den dertigsten Julij dezes jaars, om tien ure des avonds is geboren een… Read More »