Tag Archives: Paquij

Leendert Johannes Pruijssen, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900 aktenummer 29

In het jaar negentien honderd, den twintigsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, schoonvader van den overledene en Hendrik de Vries, oud zestig jaren, van beroep molenaar, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden, dat… Read More »

Wilhelmina van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1887, aktenummer 36

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den tienden november. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruissen, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Pieter Pruijssen, landbouwer, wonende te Raamsdonk en van Maria Paquij, overleden, ten eenre.En Wilhelmina van… Read More »