Tag Archives: Pelders

Gerrit van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 90

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den vijfden October. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Andreas van Kuijk, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene en Mathijs Pelders, oud zes een veertig jaren, veldwachter, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »