Tag Archives: Pruijssen

Gerrit Nicolaas Pruijssen, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 89

In het jaar negentien honderd, den zes en twintigsten juli zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, grootvader van den overledene en Bartholomeus van Achterberg, oud twee en veertig, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, oom… Read More »

Leendert Johannes Pruijssen, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900 aktenummer 29

In het jaar negentien honderd, den twintigsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, schoonvader van den overledene en Hendrik de Vries, oud zestig jaren, van beroep molenaar, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden, dat… Read More »

Gerrit Nicolaas Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1895, aktenummer 5

In het jaar een duizen acht honderd vijf en negentig, den negenden januari. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud negen en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negenden januari, dezes jaars om een ure des nachts, binnen deze gemeente, wijk letter… Read More »

Pieter Johannes Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 186

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den tweeden December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangeven, dat op den eersten December dezes jaars om half een ure des namiddags binnen deze Gemeente, wijk letter V… Read More »

Sara Maria Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1889, aktenummer 182

In het jaar een duizend acht honderd negen en tachtig, den zesden december. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december dezes jaars om elf ure des voormiddags is geboren een kind van… Read More »

Maria Sara Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1888, aktenummer 156

In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den achtsten october. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, ou drie en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zevenden October dezes jaars om vier ure des morgens binnen deze Gemeente, wijk letter… Read More »

Wilhelmina van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1887, aktenummer 36

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den tienden november. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruissen, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Pieter Pruijssen, landbouwer, wonende te Raamsdonk en van Maria Paquij, overleden, ten eenre.En Wilhelmina van… Read More »