Tag Archives: Raamsdonk

Achterberg, van Jacobus Ferdinand

Jacobus Ferdinand van Achterberg werd te Raamsdonk geboren op 30 juli 1826. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Catharina Ronkel. Broers en zussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Joanna van Achterberg, geboren 28 december 1822Maurits van Achterberg, geboren 18 april 1829Leendert van Achterberg, geboren 15 april 1833Wilhelmus van Achterberg, geboren 9 augustus 1837 Kinderen

Achterberg, Leendert van (1833)

Leendert van Achterberg werd te Raamsdonk geboren op 15 april 1833. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Catharina Ronkel. Broers en zussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Joanna van Achterberg, geboren 28 december 1822Jacobus Ferdinand van Achterberg, geboren 30 juli 1826Maurits van Achterberg, geboren 18 april 1829Wilhelmus van Achterberg, geboren 9 augustus 1837 Kinderen

Achterberg, Maurits van (1797)

Maurits van Achterberg werd te Raamsdonk geboren op 20 januari 1797. Zijn vader was Gerrit Nicolaas van Achterberg en zijn moeder Maria Dank. Hij trouwde te Raamsdonk op 17 februari 1821 met Anna Catharina Ronkel. Maurits overleed te Breda op 1 mei 1849. Broers en zussenDavid van Achterberg, geboren 19 oktober 1788Gerrit Nicolaas van Achterberg, 10 januari 1790Willemina… Read More »

Achterberg, Maurits van (1829)

Maurits van Achterberg Maurits van Achterberg werd te Breda geboren op 18 april 1829. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Catherina Ronkel. Hij trouwde op te Breda op 23 december 1868 met Anna Susanna Gallmann. Broers en zussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Joanna van Achterberg, geboren 28 december 1822Jacobus Ferdinand van Achterberg, geboren 30… Read More »

Gerardus Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1907, aktenummer 81

In het jaar negentien honderd zeven, den twaalfden october, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Raamsdonk, verschenen: Bartholomeus van Achterberg, oud negen en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende alhier, zoon van den overledene en Bastiaan de Vries, oud acht en twintig jaren, van beroep molenaar, wonende alhier, die ons verklaarden, dat Gerardus Nicolaas… Read More »

Wilhelmina Hendrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1905, aktenummer 177

In het jaar negentien honderd vijf, den achttienden october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden october negentien honderd vijf, ten half acht ure, des namiddags alhier in het… Read More »

Sara Varossieau, Overlijdensregister Raamsdonk, 1904, aktenummer 2

In het jaar negentien honderd vier, den zevenden januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raansdonk, zoon van den overledene en Bastiaan de Vries, oud vijf en twintig jaren, van beroep molenaar, wonende te Raamsdonk, die ons… Read More »

Adriaan Leendert van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1903, aktenummer 165

In het jaar negentien honderd drie, den zevenden september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud vijf en veertig, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zesden september negentien honderd drie, ten half een ure, des namiddags alhier in het huis… Read More »

Maria Adriana van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1902, aktenummer 226

In het jaar negentien honderd twee, den zesden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december negentien honderd twee, ten tien ure, des voormiddags alhier in het… Read More »