Tag Archives: Robben

Joanna Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1881, aktenummer 1017

In het jaar een duizend acht honderd een en tachting, den dertienden de maand December is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud vijf en dertig jaren, van beroep smid. wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende… Read More »