Tag Archives: Roelof

Joanna Maria Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1830, aktenummer 14

Het Jaar een duizend agt honderd en dertig den negentienden Maart des namiddags ten drie uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud drie en veertig, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer een en twintig B, dewelke ons heeft… Read More »

Neeltje Prinse, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1829, aktenummer 25

Het Jaar een duizend agt honderd negen en twinting den drie en twintigsten Julij des voormiddages ten negen uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgermeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Aard Roelof, oud negen en vijftig jaren, nagtwaker, en Joannes Loeff, zalmvisscher, oud vijf en veertig jaren, beide… Read More »

Neeltje Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1828, aktenummer 21

In Jaar een Duizend agt honderd agt en twintig den vijf en twintigsten augustus des namiddags ten vier uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud drie en veertig jaren, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer zeven en… Read More »

Neeltje Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1827, aktenummer 21

In Jaar een Duizend agt honderd zeven en twintig den een en dertigsten mey des namiddags ten drie uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud twee en veertig jaren, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer zeven en… Read More »