Tag Archives: Rogiers

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1899, aktenummer 751

In het jaar een duizend acht honderd negen en negentig, den tienden der maand November, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den negenden der maand… Read More »