Tag Archives: Rolffs

Johannis Karel van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1863, aktenummer 2

In het jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den zevenden januarij. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven dat op den zevenden Januarij dezes jaars, om een ure des nachts binnen deze Gemeente,… Read More »