Tag Archives: Ronkel

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1868, aktenummer 135

Den drie en twintigsten december achttien honderd acht en zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Mouris van Achterberg, oud acht en dertig jaren, dagloner, geboren te Raamsdonk, wonende alhier, meerderjarige, zoon van Mouris van Achterberg en van Anna Catharina… Read More »

Achterberg, van Jacobus Ferdinand

Jacobus Ferdinand van Achterberg werd te Raamsdonk geboren op 30 juli 1826. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Catharina Ronkel. Broers en zussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Joanna van Achterberg, geboren 28 december 1822Maurits van Achterberg, geboren 18 april 1829Leendert van Achterberg, geboren 15 april 1833Wilhelmus van Achterberg, geboren 9 augustus 1837 Kinderen

Achterberg, Leendert van (1833)

Leendert van Achterberg werd te Raamsdonk geboren op 15 april 1833. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Catharina Ronkel. Broers en zussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Joanna van Achterberg, geboren 28 december 1822Jacobus Ferdinand van Achterberg, geboren 30 juli 1826Maurits van Achterberg, geboren 18 april 1829Wilhelmus van Achterberg, geboren 9 augustus 1837 Kinderen

Achterberg, Maurits van (1829)

Maurits van Achterberg Maurits van Achterberg werd te Breda geboren op 18 april 1829. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Catherina Ronkel. Hij trouwde op te Breda op 23 december 1868 met Anna Susanna Gallmann. Broers en zussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Joanna van Achterberg, geboren 28 december 1822Jacobus Ferdinand van Achterberg, geboren 30… Read More »

Leendert van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1833, aktenummer 32

Het Jaar een duizend acht honderd drie-en-dertig, den zestiende der maand April om twaalf ure des middags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Mauris van Achterberg, van beroep postrijder, oud zes en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op maandag den vijftiende… Read More »

Maurits van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 26

Het Jaar een duizend acht honder negen-en-twintig, den achttiende den maand April, om tien ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Mouris van Achterberg, van beroep Postillon, oud twee en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op zaterdag… Read More »

Jacobus Ferdinand van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1826, aktenummer 56

In het Jaar een duizend acht honderd en zes-en-twintig, den een en dertigste der maand julij om negen ure des morgens verscheen voor ons Leonard Simon de Jongh van Son, Burgermeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Maurits van Achterberg, van beroep Postillon, oud negen en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons… Read More »

Wilhelmus van Achterberg, Huwelijksregister Zaltommel 1860, akte 8

Het jaar achttien honderd zestig, den twaalfden den maand Maart, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:1. Wouter van Houten van beroep Kleermaker, oud acht en veertig jaren, wonende te Zalt Bommel, die gezegd heeft te zijn getuige des bruidegoms;2. Hendrik Holewijn, van beroep Schoenmaker, oud… Read More »

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk 1821, blad 5

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den Zeventienden der maand februarij ten elf ure des voormiddags, zijn voor ons Schout, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Maurits van Achterberg jongman, oud vier en twintig Jaren, geboren te Raamsdonk, den twintigste der maand Januarij des Jaars zeventien honderd zeven en… Read More »

Maurits van Achterberg Overlijdensregister Breda 1849, aktenummer 109

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen en Veertig, den derden Mei kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noord-braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, Koetsier, oud vijf en twintig jaren, zoon van den overledene Cornelis de Haan, Kleermaker, oud drie en veertig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard,… Read More »