Tag Archives: Ronkel

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1903, aktenummer 127

In het jaar negentien honderd drie, den vier en twintigsten der maand maart, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Jan van Brummelen, oud acht en vijfitg jaren, van beroep boekbinder, wonende alhier, en Willem van der Pol, oud vier en vijftig jaren, van beroep koetsier, wonende alhier, geen aanverwanten van den na… Read More »

Achterberg, Gerrit Nicolaas van (1824)

Gerrit Nicolaas van Achterberg werd te Sleeuwijk geboren op 19 november 1824. Dit blijkt uit het bevolkingsregister van de gemeente Breda van 1 januari 1900. In dat register is ook zijn overlijdensdatum geregistreerd. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Catharina Ronkel. Gerrit Nicolaas overleed te Breda op 22 maart 1903.

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1869, aktenummer 117

Den vier en twintigsten november achttien honderd negen-en-zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Gerhardus van Geenhuizen, oud zes en vijftig jaren, geëmployeerde in het garnizoen hospitaal, geboren te Nijkerk, wonende alhier, weduwnaar van Johanna Driessens, meerderjarige zoon van Bernardus… Read More »

Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1821, pagina 9

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den twaalfden der maand Mei ten vier ure des namiddags compareerde voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Mourits van Achterberg oud vier en twintig Jaren, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, wonende te Raamsdonk die ons heeft gepresenteerd een Kind van het… Read More »

Achterberg, Joanna Jacoba (1822) van

Joanna Jacoba van Achterberg werd te Raamsdonk geboren op 28 december 1822. Haar vader was Maurits van Achterberg en haar moeder Catherina Ronkel. Broers en ZussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Gerrit Nicolaas van Achterberg, geboren te SleeuwijkJacobus Ferdinand van Achterberg, geboren 30 juli 1826Maurits van Achterberg, geboren 18 april 1829Leendert van Achterberg, geboren 15 april 1833Wilhelmus van… Read More »

Joanna Jacoba van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1822, blad 21v

In het Jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den agt en twintigsten der maand December ten vier ure, des namiddags compareerde voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat er Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Mouris van Achterberg oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstknegt, geboren te Raamsdonk, wonende te Raamsdonk die ons heeft gepresenteerd een Kind… Read More »

Achterberg, Wilhelmus (1837) van

Wilhelmus van Achterberg werd te Raamsdonk geboren op 9 augustus 1937. Zijn vader was Maurits van Achterberg en zijn moeder Anna Catharina Ronkel. Broers en zussenMaria van Achterberg, geboren 12 mei 1821Joanna Jacoba van Achterberg, geboren 28 december 1822Gerrit Nicolaas van Achterberg, geboren te SleeuwijkJacobus Ferdinand van Achterberg, geboren 30 juli 1826Maurits van Achterberg, geboren 18 april 1829Leendert… Read More »

Wilhelmus van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1837, aktenummer 273

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven en Dertig, den tienden augustus des middags ten twaalf ure, kompareerde voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad BREDA, Arrondissement Breda, Provincie Noord-Brabant, Mourits van Achterberg, Postillon, oud veertig jaren, wonende te Breda, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard… Read More »

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1868, aktenummer 135

Den drie en twintigsten december achttien honderd acht en zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Mouris van Achterberg, oud acht en dertig jaren, dagloner, geboren te Raamsdonk, wonende alhier, meerderjarige, zoon van Mouris van Achterberg en van Anna Catharina… Read More »