Tag Archives: Schoenmakers

Johanna van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1870, aktenummer 4

In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den zestienden Februarij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes de Ruijter, oud vier en veetig jaren, geboren en wonende te Waspik, beroep schipper, meerderjarige zoon van Huibert de Ruijter en van Johanna Schouten, beide overleden en weduwnaar van Pitronella Poppelier ter eenre. En Johanna… Read More »

Cornelia Johanna van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1859, aktenummer 31

In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den zevenden Maart. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeent RAAMSDONK, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zevenden Maart dezes jaars, om zeven ure des morgens binnen deze Gemeente… Read More »