Tag Archives: Scholberg

Maria Antonia Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1875, aktenummer 104

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig, den achtsten der maand Februari is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg verschenen: Jacobus Willemse, oud negen en twintig jaren, van beroep Ketelmaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijnde echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende… Read More »