Tag Archives: Sleeuwijk

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1903, aktenummer 127

In het jaar negentien honderd drie, den vier en twintigsten der maand maart, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Jan van Brummelen, oud acht en vijfitg jaren, van beroep boekbinder, wonende alhier, en Willem van der Pol, oud vier en vijftig jaren, van beroep koetsier, wonende alhier, geen aanverwanten van den na… Read More »