Tag Archives: Smits

Bartholomeus van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1891, aktenummer 3

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den tweeden april. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud drie en dertig jaren. geboren te Sprang, wonende te Raamsdonk, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Gerardus Nicolaas van Achterberg, landbouwer, en van Sara Varossieau, zonder beroep, beide wonende te… Read More »

Geerdina Wilhelmina van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 36

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den een en dertigsten December. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes Dank, oud zeventien jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep arbeid, minderjarige zoon van Hendrik Dank, arbeider, en van Agnita Petronella Smits, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter eenre,En Geerdina Wilhelmina… Read More »