Tag Archives: Stokwielder

Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 102

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den twaakfden Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zestig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den elfden augustus dezes jaars om twee ure des nachts, binnen deze Gemeente, wijk lettr D… Read More »