Tag Archives: Stoops

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1864, aktenummer 4

In het Jaar Een duizend Acht honderd vier en zestig, den vierden januarij, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het Vleesch, oud zes en twintig jaren, vader van den overledene, en Martinus Johannes Stoops, meubelmaker, oud vijf en twintig jaren, beide wonende te Breda, dewelke… Read More »