Tag Archives: Timmermans

Henrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 58

Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-twintig, den negen en twintigste der maand Julij om negen ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud veertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het lijk geslacht, geboren op woensdag… Read More »

Willem van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 44

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den zes en twintigste der maand September om vier ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud negen en dertig jaren, vader van de overledene, en Anthony Timmermans, van beroep bouwman, oud zeven en… Read More »

Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1816, blad 2

In het Jaar een duizend acht honderd en zestien, den vijfde januarij, ten vier uren, des namiddags compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, arbeider wonende te Raamsdonk, die ons heeft gepresenteerd een Kind van het vrouwelijke geslacht. geboren den vijfde januarij desez jaars, om drie… Read More »