Tag Archives: Toolenaars

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister ‘s-Hertogenbosch 1960, aktenummer 283

Heden elf april negentienhonder zestig, is voor ons ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Brouwer, Willem, Begrafenisondernemer, oud zevenenvijftig jaren, wonende alhier, — die verklaarde uit eigen wetenschap kennis te dragen, dat alhier op negen april– deze jaar te een uur vijfenveertig– is overleden: van Achterberg, Gerrit Nicolaas, veehandelaar, oud achtenzestig jaren, geboren te… Read More »