Tag Archives: van Alphen

Christoffel Marinus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1878, aktenummer 48

In het jaar een duizend acht honderd acht-en-zeventig, den dertienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud drie en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Pieter van Alphen, oud drie en dertig jaren, metselaar, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »