Tag Archives: van de Wassenberg

Hendrik Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1866, aktenummer 98

In het jaar een duizend acht honderd zes en zestig, den dertigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud een en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Augustus dezes jaars, om negen ure des avonds binnen deze… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1861, aktenummer 114

In het jaar een duizend acht honderd een en zestig, den vijf tienden October. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den veertienden October dezes jaars, om vier ure des namiddags binnen deze… Read More »

Cornelia Johanna van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1859, aktenummer 31

In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den zevenden Maart. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeent RAAMSDONK, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zevenden Maart dezes jaars, om zeven ure des morgens binnen deze Gemeente… Read More »