Tag Archives: van den Berg

Hendrikus Leonardus van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1946, aktenummer 210B

Heden zeven en twintig juni negentienhonderd zes en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Achterberg, Hendrikus Leonardus, oud zeven en twintig jaren, electricien, geboren te Teteringen en wonende te Breda, meerderjarige zoon van van Achterberg, Matheus, oud een en vijftig jaren, fabrieksarbeider en… Read More »

Gerrit van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1832, aktenummer 106

Het Jaar een duizend acht honderd twee-en-dertig, den veertiende der maand December om tien ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Jan van Kuijk, van beroep veldwachter, oud negen en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op vrijdag den veertiende… Read More »