Tag Archives: van den Hoek

Johanna Adriana van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1864, aktenummer 149

In het jaar een duizend acht honderd vier en zestig, den een en dertigsten December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud negen en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft verklaard, dat op den dertigsten December deze jaars, om zeven ure des avonds binnen… Read More »