Tag Archives: van der Hoek

Johannes Adrianus van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1966, aktenummer 945

Heden, zesentwintig september negentienhonderd zesenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Breda: van der Hoek, Wicher oud tweeëenveertig jaar, koster wonende te Breda die verklaarde dat op drieëentwintig september negentienhonderd zesenzestig, te dertien uur, twintig minuten, in de gemeente Breda is overleden: van Achterberg, Johannes Adrianus, oud achtenvijftig jaren, chauffeur, geboren en wonende te Breda,… Read More »