Tag Archives: van der Plas

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1863, aktenummer 459

In het jaar een duizend Acht honderd drie en zestig, acht en twintigsten december, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stadskeurmeester van het vleesch, oud zes en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda, op den… Read More »