Tag Archives: van der Pol

Hendrikus Adrianus van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1905, aktenummer 112

In het jaar negentien honderd vijf, den een en twintigsten der maand Februari, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Willem van der Pol, oud zes en vijftig jaren, van beroep Koetsier, wonende alhier, en Jan van Brummelen, oud twee en zestig jaren, van beroep Boekbinder, wonende alhier, geen aanverwanten van den na… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1903, aktenummer 127

In het jaar negentien honderd drie, den vier en twintigsten der maand Maart ,zijn voor ons, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Breda, verschenen: Jan van Brummelen oud achtenvijftig jaren, van beroep Boekbinder, wonende alhier, en Willem van der Pol oud vierenvijftig jaren, van beroep Koetsier, wonende alhier, geen aanverwanten van den na te melden overledene, die… Read More »