Tag Archives: van der Schans

Gerardus Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1907, aktenummer 81

In het jaar negentien honderd zeven, den twaalfden october, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Raamsdonk, verschenen: Bartholomeus van Achterberg, oud negen en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende alhier, zoon van den overledene en Bastiaan de Vries, oud acht en twintig jaren, van beroep molenaar, wonende alhier, die ons verklaarden, dat Gerardus Nicolaas… Read More »

Henricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1818, blad 12

In het jaar een duizend acht honderd achttien, den negenden der maand augustus te zes ure des avonds compareerde voor ons vice Burgemeester, Beambte van den Burgerlyken Staat der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, Gerrit van Achterberg, arbeider, wonende te Raamsdonk, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren den negenden dezer te genen ure des… Read More »

Cornelia van der Schans, Overlijdensregister Raamsdonk, 1871, aktenummer 39

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den dertienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes een veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, zoon van de overledene en Gijsbert de Klerk, oud acht en vijftig jaren, winkelier, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben… Read More »

Henrica van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1858, aktenummer 19

In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den vijfden Augustus.Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Teunis Joannes Dalmeijer, oud zeven en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep schipper, meerderjarige zoon van van Teunis Dalmeijer, overleden en van Joanna Jacoba Netten, winkelierster in deze Gemeente woonachtig te… Read More »

Geertruij van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1854, aktenummer 19

In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den tienden Augustus. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Christoffel van Uijthoven, oud een en dertig jaren, geboren te Sprang, wonende te Sprang, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Jacobus van Uijthoven en van Maria Roelofs, beide overleden, ter eenre;En Geertruij van Achterberg,… Read More »

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1847, aktenummer 14

In het Jaar duizend Acht honderd en Zeven en veertig, den negentienden Augustus verschenen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eene: Stoffel Stal, jongeman, oud dertig jaren, van beroep zalmvisscher, geboren en wonende te Made, Drimmelen, meerderjarige zoon van Huibert Stal, overleden en van Maria den Boer, van beroep zalmvisscherije,… Read More »

Henrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 58

Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-twintig, den negen en twintigste der maand Julij om negen ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud veertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het lijk geslacht, geboren op woensdag… Read More »

Willem van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 44

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den zes en twintigste der maand September om vier ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud negen en dertig jaren, vader van de overledene, en Anthony Timmermans, van beroep bouwman, oud zeven en… Read More »

Willem van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 57

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den twee en twintigsten, der maand Augustus om vijf ure des avonds verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Branband, Petrus Vernimmen, van beroep klompemaker, oud een en veertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht geboren op… Read More »

Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1816, blad 2

In het Jaar een duizend acht honderd en zestien, den vijfde januarij, ten vier uren, des namiddags compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, arbeider wonende te Raamsdonk, die ons heeft gepresenteerd een Kind van het vrouwelijke geslacht. geboren den vijfde januarij desez jaars, om drie… Read More »