Tag Archives: van der Weiden

Cornelia Huiberdina Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1887, aktenummer 15

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den negentienden Augustus. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, Nicolaas Stal, oud negen en dertig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, van beroep leerlooier, meerderjarige zoon van Huibert Stal, overleden en van Petronella Hagers, zonder beroep, mede in de gemeente… Read More »

Jacob Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1882, aktenummer 32

Op den zeven en twintigsten der maand februarij Achttien honderd twee en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud twee en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke aan ons heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten februarij dezes jaars,… Read More »

Maria Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1878, aktenummer 6

In het jaar een duizend acht honded acht en zeventig, den een en dertigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, Willem van der Weiden, oud acht en dertig jaren, geboren en woonachtig te Krimpen aan den Lek, van beroep koopman, meerderjarige zoon van Pieter van der Weiden en van Janna… Read More »