Tag Archives: van Dongen

Frederik Johan Marijnissen, Huwelijksregister Breda, 1944, aktenummer 183A

Heden achttien augustus negentienhonderd vier en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerljken stand der gemeente Breda, verschene, ten einde een huwelijk aan te gaan: Marijnissen, Frederik Johan, oud drie en twintig jaren, ambtenaar gewestelijk arbeidsbureau, geboren en wonende te Breda, meerderjarige zoon van Marijnissen, Wilhelmus Petrus, oud zeven en vijftig jaren, procuratiehouder handelsmaatschappij en van van… Read More »

Cornelia Johanna Dalmeijer, Huwelijksregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 21

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den zesden juni. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Peter Adrianus van Dongen, oud vijf en twintig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep timmerman, meerderjarige zoon van Jacobus Antonie van Dongen, overleden en van Cornelia de Rooij, zonder beroep, wonende te Raamsdonk, ter… Read More »

Henrica van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1831, aktenummer 71

In het Jaar een duizend acht honderd een-en-dertig, den vier en twintigste der maand October om negen ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren, vader, van de overledene en Simon van Dongen, van beroep arbeider, oud negen… Read More »

Maurits van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 26

Het Jaar een duizend acht honder negen-en-twintig, den achttiende den maand April, om tien ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Mouris van Achterberg, van beroep Postillon, oud twee en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op zaterdag… Read More »

Gerardus Nicolaas van Achterberg, Huwelijksregister Sprang 1858, aktenummer 5

Het jaar een duizend acht honderd acht-en-vijftig der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sprang, provincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen Geradus Nicolaas van Achterberg geboren te Raamsdonk oud drie en dertig jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Raamsdonk provincie Noordbrabant, meerderjarige zoon van Gerrit Nicolaas van… Read More »