Tag Archives: van Doorn

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1864, aktenummer 456

In het Jaar Een Duizend Acht honderd Vier en Zestig, den een en twintigsten december is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het vleesch, oud zeven en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda… Read More »