Tag Archives: van Drummelen

Cornelis Antonius van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1901, aktenummer 401

In het jaar negentien honderd een, den zeven en twintigsten de maand Augustus, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wihelmus Maurits van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, vader en Pieter van Drummelen, oud acht en twintig jaren, van beroep Boekbinder, wonende alhier, geen aanverwante van den… Read More »