Tag Archives: van Hattum

Hendrina Jacomina van Hattum, Overlijdensregister Zaltbommel, 1936, aktenummer 15

Heden drie en twintig april negentienhonderd zes en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zaltbommel: Blom, Adrianus, oud zes en zestig jaren, zonder beroep wonende te Zaltbommel die verklaard, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twee en twintig april dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, in de gemeente is overleden… Read More »

Ludovicus van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1899, aktenummer 1

Het jaar achttien honderd negen en negentig, den elfden januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar, in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:1. Pieter Cornelis ’t Hoen, onderwijzer, oud vier en dertig jaren, wonende te Zaltbommel; zwager dan bruid;2. Jan Arnoldus van Hattum, aannemer publieke werken,… Read More »

Achterberg, Maurits van (1899)

Maurits van Achterberg Maurits van Achterberg werd te Zaltbommel geboren op 28 december 1899. Zijn vader was Ludovicus van Achterberg en zijn moeder Hendrina Jacomina van Hattum. Hij trouwde te ‘s-Hertogenbosch op 25 maart 1930 met Wilhelmina Paulina van der Kolk. Broers en zussenAdriana Catrina van Achterberg, geboren 13 december 1902Johanna Suzanna van Achterberg, geboren 18 januari 1907… Read More »

Maurits van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, 1899, akte 122

Het het jaar achtien honderd negen en negentig, den acht en twintigsten December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, verschenen Ludovicus van Achterberg, koopman, oud acht en twintig jaren, wonende te Zalt-Bommel; die ons heeft verklaard, dat op den acht en twintigsten December achtien honderd negen en negentig, ten half vijf… Read More »

Adriana Catrina van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, 1907, akte 117

In het jaar negentienhonderd zeven den dertienden der maand December verscheen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland: Ludovicus van Achterberg, oud een en dertig jaren, van beroep handelaar in gedistilleerd, wonende te Zalt Bommel die verklaarde dat op den dertienden der maand December dezes jaars des voormiddags ten half zeven ure, binnen deze… Read More »

Johanna Suzanna van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, akte 14

In het jaar negentienhonderd zeven den negentienden der maand Januarij verscheen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland: Ludovicus van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te Zalt Bommel die verklaarde dat op den achttienden der maand Januarij dezes jaars des voormiddags ten acht ure, binnen deze Gemeente in… Read More »

Johanna Suzanna van Achterberg, Huwelijksregister Zaltbommel, 1936, akte 23

Den vijftienden December negentiendhonderd zes en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, in het gemeentehuis alhier, teneinde een huwelijk aan te gaan, Zondervan, Pieter Anthonie, oud zeven en twintig jaren, van beroep werktuigkundige, geboren te Rotterdam en wonende te ‘s-Hertogenbosch. Meerderjarige zoon van Zondervan, Coert, oud drie en vijftig jaren, machinst bij… Read More »

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister ‘s-Hertogenbosch 1930, aktenummer 63

Den vijf en twinstigsten Maart negentien honderd dertig zijn voor ons Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Maurits van Achterberg, likeurstoker, oud dertig jaren, geboren en wonende te Zalt-bommel, meerderjarige zoon van Ludovicus van Achterberg en Hendrina Jacomina van Hattum, zonder beroep, beiden wonende te Zalt-Bommel, de vader van beroep likeurstoker en Wilhelmina Paulina Arnolda… Read More »

Johanna Susanna van Achterberg, Overlijdensregister ‘s-Hertogenbosch 1958, aktenummer 535

Heden zestien september– negentienhonderd achtenvijftig, is voor ons ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Klijmij, Jan Hendrik, begrafenisondernemer, oud drieënvijftig jaren, wonende te Zaltbommel,– die verklaarde uit eigen wetenschap kennis te dragen, dat alhier op veertien september– dezes jaars te zeventien uur– is overleden: van Achterberg, Johhttps://paulvanachterberg.nl/achterberg-johanna-suzanna-van-1907/anna Susanna, zonder beroep, oud eenenvijftig jaren, geboren… Read More »