Tag Archives: van Heurck

Cornelis Antonius van Achterberg, Huwelijksregister Breda 1942, aktenummer 195

Heden een en twintig Mei negentienhonderd twee en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Achterberg, Cornelis Antonius, oud negen en dertig jaren, veehandelaar, geboren en wonende te Breda, meerderjarige zoon van van Achterberg, Wilhelmus Maurits en Nerrings, Thijsje, beiden zonder beroep en wonende… Read More »