Tag Archives: van Laarhoven

Petronella van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1843, aktenummer 96

In het jaar een duizend drie en veertig, den twaalfden December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, veertig jaren, veldwachter, wonende binnen deze Gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat op den twaalfden December dezes jaars om half vijf ure des morgens, binnen deze Gemeente in zijn woonhuis, wijk… Read More »