Tag Archives: van Leuven

Cornelia Johanna van Achterberg, Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1878, aktenummer 26

Op heden den vier en twintigsten der maand October Achttien honderd Acht en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: Pieter Vos, jongman oud negen en dertig jaren, werkman, geboren en wonende te Zwaluwe, meerderjarige zoon van Jacob Vos en van Bastiaantje… Read More »