Tag Archives: van Oers

Johannes Adrianus van Achterberg, Geboorteregister Breda 1908, aktenummer 166

In het jaar negentien honderd acht, den achttienden der maand Maart, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud twee en veertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den zeventienden der maand Maart, dezes jaars om… Read More »