Tag Archives: van Olphen

Cornelis Antonius van Achterberg, Geboorteregister Breda 1901, aktenummer 351

In het jaar negentien honderd een, den zeventienden der maand Mei, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud zes en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den zestienden der maand Mei, dezes… Read More »